-

Kapela z Bronowic

Kontakt:
Tel: 889 774 292
Zobacz na facebooku!

Kapela z Bronowic powstała w 2005 roku, inspiratorem i założycielem zespołu jest Józef Stachera przy udziale Czesława Wrzosa , którzy zajmują się muzyką i choreografią. Grupa Folklorystyczna prezentuje melodie , pieśni i przyśpiewki z Mydlnik , Bronowic oraz Krakowa , w swoim repertuarze posiadamy muzykę ludową, biesiadną, sakralną min. kolędy i pastorałki. Obsługujemy artystycznie imprezy masowe, okolicznościowe , wesela, zabawy ludowe , dożynkowe. Mamy na swoim koncie wiele występów na terenie naszego kraju , występowaliśmy na międzynarodowym festiwalu „Folklorystyczne Dni Przyjaźni” Kęty 2008 , 45 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz Dolny 2009, swoimi występami uświetnialiśmy imprezy - ogólnopolski zjazd pszczelarzy w Krakowie, obchody rocznicowe w parafiach w Ząbkowicach Śląskich , Szczecinku, doroczne korowody bronowickie szlakiem wesela Wyspiańskiego. Wielokrotnie występowaliśmy na obchodach święta plonów w gminie Otmuchów, Olkusz, Zabierzów i wiele innych miejscowościach. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w oprawach artystycznych imprez na Wawelu , krakowskim rynku głównym oraz na imprezach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Podczas występów zespół propaguje historię lajkonika krakowskiego , którego replikę zaakceptowało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
The Cracow Folklore Group of Mydlniki

The Cracow Folklore Group of Mydlniki was created in 2005. The group was inspired and founded by Józef Stachera with the help of Czesław Wrzos; together, they direct the group’s music and choreography. The Folklore Group presents the melodies, songs and chants of Mydlniki, Bronowice and Cracow. Our repertoire includes folk music as well as music for feasting and sacred music, including Christmas carols. We perform at major popular events, special occasions, weddings and folk and harvest festivals. We have many appearances to our credit in our country, performing at the international festival ‘Folklore Friendship Days’ in Kęty in 2008 and the 45th in Kazimierz Dolny in 2009; our performances have highlighted events such as the nationwide congress of beekeepers in Cracow, anniversary celebrations of the parishes of Ząbkowice (Silesia) and Szczecinek, and the annual Bronowice parade along the route of Wyspiański’s Wedding. We have performed many times at celebrations of the harvest festival in Otmuchów, Olkusz, Zabierzów and many other places. We have regularly participated in cultural events in Wawel and Cracow’s Main Market Square, as well as at events organised by the Society of the Friends of Bronowice. In our performances, the group promotes the history of Cracow’s ‘Lajkonik,’ using a replica approved by the Historical Museum of the City of Cracow.


Die Krakauer Folkloregruppe aus Mydlniki

Die Krakauer Folkloregruppe aus Mydlniki entstand im Jahre 2005. Inspirator und Gründer des Ensembles ist Józef Stachera, unterstützt von Czesław Wrzos, der sich mit der Musik und Choreographie beschäftigt. Die Folkloregruppe präsentiert Melodien, Lieder und Gesänge aus der Gegend von Mydlniki, Bronowice und Kraków. Unser Repertoire umfasst Folks- und Festmusik sowie sakrale Musik, etwa Weihnachtslieder. Wir treten auf künstlerischen Massenveranstaltungen, Hochzeiten, Volksfesten und aus anderen Anlässen auf. Wir können auf zahlreiche öffentliche Auftritte in ganz Polen zurückblicken, unter anderem auf dem internationalen Festival „Folkloretage der Freundschaft 2008 in Kęty oder dem Festival für Volksmusiker Kazimierz Dolny 2009. Zudem traten wir auf Kongress der polnischen Imker in Kraków, den Jahresfeiern der Pfarreien in Ząbkowice Śląskie und Szczecinek sowie den alljährlichen Umzügen in Bronowice auf der Strecke der „Hochzeit“ von Wyspiański auf. Oftmals bereicherten wir durch unser Repertoire die Erntedankfeste in Otmuchów, Olkusz, Zabierzów und zahlreichen andere Orten. Zudem nehmen wir häufig an Veranstaltungen auf dem Wawel und dem Krakauer Hauptmarkt sowie den vom Verein der Freunde von Bronowice organisierten Veranstaltungen teil. Während der Auftritte macht unser Ensemble insbesondere die Geschichte des Krakauer Lajkoniks bekannt, dessen Replik vom Historischen Museum der Stadt Kraków akzeptiert wurde.Kapela z Bronowic
Kierownik: Józef Stachera

Zobacz na facebooku!
Tel: 12 637 51 88, kom: 889 774 292
e-mail: jozef.stachera@interia.eu